Vogelatlas Nederland

Duinpieper


Latijnse naam

Anthus campestris

Engelse naam

Tawny Pipit

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde
berekening

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data
berekening