Vogelatlas Nederland

Duinpieper


Latijnse naam

Anthus campestris

Engelse naam

Tawny Pipit

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde