Vogelatlas Nederland

Graspieper


Latijnse naam

Anthus pratensis

Engelse naam

Meadow Pipit

 

Terug naar alle kaarten

Broed voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van kilometerhoktellingen