Vogelatlas Nederland

Waterpieper


Latijnse naam

Anthus spinoletta

Engelse naam

Water Pipit

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal
berekening

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data
berekening