Vogelatlas Nederland

Witte Kwikstaart


Latijnse naam

Motacilla alba alba

Engelse naam

White Wagtail

 

Terug naar alle kaarten

Broed voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van kilometerhoktellingen