Vogelatlas Nederland

Witte Kwikstaart


Latijnse naam

Motacilla alba alba

Engelse naam

White Wagtail

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal