Vogelatlas Nederland

Noordse Nachtegaal


Latijnse naam

Luscinia luscinia

Engelse naam

Thrush Nightingale

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde
berekening

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data
berekening