Vogelatlas Nederland

Koereiger


Latijnse naam

Bubulcus ibis

Engelse naam

Western Cattle Egret

 

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

Wegens mogelijke verstoringseffecten wordt de recente broedvogelkaart van deze soort niet getoond