Vogelatlas Nederland

Koereiger


Latijnse naam

Bubulcus ibis

Engelse naam

Cattle Egret

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

Wegens mogelijke verstoringseffecten wordt de recente broedvogelkaart van deze soort niet getoond