Vogelatlas Nederland

Roodborsttapuit


Latijnse naam

Saxicola rubicola

Engelse naam

European Stonechat

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal