Vogelatlas Nederland

Grote Lijster


Latijnse naam

Turdus viscivorus

Engelse naam

Mistle Thrush

 

Terug naar alle kaarten

Winter voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van kilometerhoktellingen