Vogelatlas Nederland

Bosrietzanger


Latijnse naam

Acrocephalus palustris

Engelse naam

Marsh Warbler

 

Terug naar alle kaarten

Broed voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van kilometerhoktellingen