Vogelatlas Nederland

Kleine Karekiet


Latijnse naam

Acrocephalus scirpaceus

Engelse naam

Eurasian Reed Warbler

 

Terug naar alle kaarten

Broed voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van kilometerhoktellingen