Vogelatlas Nederland

Woestijnbraamsluiper


Latijnse naam

Sylvia curruca minula

Engelse naam

Desert Lesser Whitethroat

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde
berekening

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data
berekening