Vogelatlas Nederland

Siberische Tjiftjaf


Latijnse naam

Phylloscopus collybita tristis

Engelse naam

Siberian Chiffchaff

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde