Vogelatlas Nederland

Lepelaar


Latijnse naam

Platalea leucorodia

Engelse naam

Eurasian Spoonbill

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal