Vogelatlas Nederland

Boomklever


Latijnse naam

Sitta europaea

Engelse naam

Eurasian Nuthatch

 

Terug naar alle kaarten

Winter voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van kilometerhoktellingen