Vogelatlas Nederland

Knobbelzwaan


Latijnse naam

Cygnus olor

Engelse naam

Mute Swan

 

Terug naar alle kaarten

Broed voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van kilometerhoktellingen