Vogelatlas Nederland

Klapekster


Latijnse naam

Lanius excubitor

Engelse naam

Great Grey Shrike

 

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

Wegens mogelijke verstoringseffecten wordt de recente broedvogelkaart van deze soort niet getoond