Vogelatlas Nederland

Ringmus


Latijnse naam

Passer montanus

Engelse naam

Eurasian Tree Sparrow

 

Terug naar alle kaarten

Winter voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van kilometerhoktellingen