Vogelatlas Nederland

Putter


Latijnse naam

Carduelis carduelis

Engelse naam

European Goldfinch

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal