Vogelatlas Nederland

Kruisbek


Latijnse naam

Loxia curvirostra

Engelse naam

Red Crossbill

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal