Vogelatlas Nederland

Casarca


Latijnse naam

Tadorna ferruginea

Engelse naam

Ruddy Shelduck

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal