Vogelatlas Nederland

Noordse Goudvink


Latijnse naam

Pyrrhula pyrrhula pyrrhula

Engelse naam

Eurasian Bullfinch ssp pyrrhula

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde