Vogelatlas Nederland

Smient


Latijnse naam

Anas penelope

Engelse naam

Eurasian Wigeon

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde