Vogelatlas Nederland

Smient


Latijnse naam

Mareca penelope

Engelse naam

Eurasian Wigeon

 

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data