Vogelatlas Nederland

Bronskopeend


Latijnse naam

Anas falcata

Engelse naam

Falcated Duck

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde