Vogelatlas Nederland

Wintertaling


Latijnse naam

Anas crecca

Engelse naam

Eurasian Teal

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

punttellingen, gemiddeld aantal