Vogelatlas Nederland

Wilde Eend


Latijnse naam

Anas platyrhynchos

Engelse naam

Mallard

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

punttellingen, gemiddeld aantal