Vogelatlas Nederland

Rietgors


Latijnse naam

Emberiza schoeniclus

Engelse naam

Common Reed Bunting

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal