Vogelatlas Nederland

hybride Tafeleend x Witoogeend


Latijnse naam

Aythya ferina x Aythya nyroca

Engelse naam

Common Pochard x Ferruginous Duck

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde