Vogelatlas Nederland

Buizerd


Latijnse naam

Buteo buteo

Engelse naam

Common Buzzard

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal