Vogelatlas Nederland

Kuifeend x Tafeleend


Latijnse naam

Aythya fuligula x Aythya ferina

Engelse naam

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde