Vogelatlas Nederland

hybride Indische Gans x Kolgans


Latijnse naam

Anser indicus x Answer albifrons

Engelse naam

Bar-headed Goose x Greater White-fronted Goose

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde