Vogelatlas Nederland

Kolgans x Grauwe Gans


Latijnse naam

Anser anser x Anser albifrons

Engelse naam

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde