Vogelatlas Nederland

Korhoen


Latijnse naam

Tetrao tetrix

Engelse naam

Black Grouse

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde