Vogelatlas Nederland

Waterral


Latijnse naam

Rallus aquaticus

Engelse naam

Water Rail

 

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data