Vogelatlas Nederland

Kwartelkoning


Latijnse naam

Crex crex

Engelse naam

Corn Crake

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal