Vogelatlas Nederland

Zwarte Ruiter


Latijnse naam

Tringa erythropus

Engelse naam

Spotted Redshank

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal