Vogelatlas Nederland

Stadsduif


Latijnse naam

Columba livia (feral)

Engelse naam

 

Terug naar alle kaarten

Broed voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van kilometerhoktellingen