Vogelatlas Nederland

Turkse Tortel


Latijnse naam

Streptopelia decaocto

Engelse naam

Eurasian Collared Dove

 

Terug naar alle kaarten

Broed voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van kilometerhoktellingen