Vogelatlas Nederland

Steenuil


Latijnse naam

Athene noctua

Engelse naam

Little Owl

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal