Vogelatlas Nederland

Ruigpootuil


Latijnse naam

Aegolius funereus

Engelse naam

Boreal Owl

 

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

Wegens mogelijke verstoringseffecten wordt de recente broedvogelkaart van deze soort niet getoond