Vogelatlas Nederland

Ruigpootuil


Latijnse naam

Aegolius funereus

Engelse naam

Boreal Owl

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

Wegens mogelijke verstoringseffecten wordt de recente broedvogelkaart van deze soort niet getoond