Vogelatlas Nederland

Hop


Latijnse naam

Upupa epops

Engelse naam

Eurasian Hoopoe

 

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

Wegens mogelijke verstoringseffecten wordt de recente broedvogelkaart van deze soort niet getoond