Vogelatlas Nederland

Hop


Latijnse naam

Upupa epops

Engelse naam

Eurasian Hoopoe

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

Wegens mogelijke verstoringseffecten wordt de recente broedvogelkaart van deze soort niet getoond