Vogelatlas Nederland

Middelste Bonte Specht


Latijnse naam

Dendrocoptes medius

Engelse naam

Middle Spotted Woodpecker

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal