Vogelatlas Nederland

Kuifleeuwerik


Latijnse naam

Galerida cristata

Engelse naam

Crested Lark

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde