Vogelatlas Nederland

Woudaap


Latijnse naam

Ixobrychus minutus

Engelse naam

Little Bittern

 

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

Wegens mogelijke verstoringseffecten wordt de recente broedvogelkaart van deze soort niet getoond