Actueel

Oproep aan alle soortsponsoren en -supporters

21 februari

De Vogelatlas is weer een fase verder. Op maandag 19 febr. jl. is er vanuit het Sovon-kantoor een mail gestuurd aan alle supporters die een of meer soorten hebben gesponsord in de Vogelatlas. Aan hen de vraag om de gegevens zoals die bij de door hen gesponsorde vogelsoort vermeld worden te controleren op onjuistheden in de naam (geen nieuwe wensen!).

Ben je sponsor en heb je desondanks geen mail van ons gehad laat het ons dan zo snel mogelijk (in elk geval vóór 28 febr. a.s.) weten via een mail aan carolyn.vermanen [@] sovon.nl, dan sturen we de mail alsnog. Uiteraard willen we dat bij elke vogelsoort in het boek de namen van supporter(s) juist vermeld staan.

Vogelatlas een belangrijke fase verder

27 november

Aan het begin van 2017 hebben we zo’n 140 soortauteurs bereid gevonden om een of (in sommige gevallen) meer soorten te beschrijven in de Vogelatlas. Een monsterklus! Eind nov. 2017 hebben we bijna alle soortteksten binnen en is de redactie druk doende om de geredigeerde teksten naar de drukker te krijgen. Ook de fotoredactie is afgerond en zijn er ruim 400 foto’s geselecteerd die straks in het ruim 600 pagina’s tellende boek een aantrekkelijk geheel gaan vormen. Op de Landelijke dag van 2018 ziet de Vogelatlas van Nederland dan het levenslicht en is ie te koop. Bestelwijze en voorinschrijving volgt in 2018. Hou de verschillende Sovon-sites in de gaten.

Soortauteurs zijn aan de slag

4 januari

Nu het veldwerk van de vogelatlas alweer een tijd achter ons ligt (heb jij ook afkickverschijnselen?) is fase B van de atlas aangebroken: het maken van het boek. Ons streven is het uiteindelijke boek te presenteren op de Landelijke dag van 2018. Dat klinkt heel ver weg, maar de tijd vliegt. In december is een groot aantal soortauteurs benaderd met de vraag of ze voor een of meer soorten de soorttekst willen verzorgen. De meesten zijn vrijwel direct in de ‘pen’ geklommen. Een paar dagen nadat iedereen het juiste materiaal had om te kunnen schrijven, kregen we van Remco Wester, een bevlogen vogelaar uit Arnhem, een mail met daarin de soorttekst van de Iberische Tjiftjaf. Hulde! Intussen druppelen de soortteksten binnen.

Prijswinnaars tellerenquête zijn bekend

4 oktober

Recentelijk is het allerlaatste broedvogelblok afgerond en momenteel worden de laatste gegevens gecontroleerd. Graag wilden we de ervaringen van de atlastellers met een enquête in beeld brengen. Ruim 500 tellers hebben deze enquête ingevuld. Waarvoor veel dank! Dit levert waardevolle informatie op voor een volgende atlasproject. Onder de inzenders die voor 1 okt. de tellerenquête hebben ingestuurd, hebben we vijf winnaars gekozen. Dit zijn: Marinus Arentsen, J.P.C. van der Steen, Erik van Dijk, R. van Putten en Gerard Bogaert. Allen van harte gefeliciteerd met een van de zeven monografieën. Zij hebben vandaag een mail ontvangen.

Vogelatlas nadert zijn eind, analyses van het winterdeel kunnen beginnen

13 september

Vandaag is dan ook een bijzondere dag. Niet alleen sneuvelt het ene na het andere warmterecord, maar vandaag is ook het allerlaatste winterblok van de vogelatlas afgerond en gecontroleerd. Dat bekent dat nu alle 1684 winterblokken klaar zijn en de analyses kunnen beginnen.

En de broedvogelblokken?
Afgelopen voorjaar werden zo’n 200 broedvogelblokken gebezemd. Deze blokken waren niet of onvoldoende geteld tijdens de basisatlasjaren 2012-2015. Ook deze blokken zijn op een haar na helemaal klaar. Nog 13 blokken moeten de eindvalidatieslag ondergaan. Op de komende landelijke dag van zaterdag 26 nov a.s. in de Reehorst in Ede hopen we voorlopige kaarten te laten zien. Kijk op: de winter statuskaart en de broedvogel statuskaart.

Eindschattingen bezemtellers gewenst

3 augustus

Verzoek aan alle bezemtellers die dit voorjaar de broedvogelblokken hebben gebezemd om hun blokken op korte termijn af te ronden qua jaar- en eindschattingen. Op die manier kunnen we op tijd aan de eindanalyses en controles beginnen. Op de komende landelijke dag van zaterdag 26 nov. a.s. weer in Ede willen we de nieuwste broedvogelkaarten laten zien, maar dan het liefst op basis van de beste gegevens. Alvast heel hartelijk dank voor de medewerking.

Allerlaatste bezemjaar bijna ten einde

13 juni

Juni is al weer een eind op weg. Zo’n 200 atlasblokken zijn dit allerlaatste voorjaar nog gebezemd door een klein legertje tellers. Gelukkig heeft ook het overgrote deel de eerste ronde ingevoerd en de komende twee weken vinden de allerlaatste atlastellingen plaats. Verzoek aan alle bezemtellers om er voor te zorgen dat alle tellingen ook voor de zomervakantie ingevoerd zijn, inclusief de schattingen. Daarna wacht een grote klus om alle gegevens te controleren en analyseren. Op de landelijke dag van eind november zullen we mooie kaarten laten zien.

Bezemtellers staan te trappelen

31 maart

Vanaf 1 april (geen grap!) begint het laatste broedseizoen voor de bezemtellers. Zo’n 150 bezemblokken worden dit allerlaatste veldseizoen van de vogelatlas onder handen genomen. Vanaf deze plek willen we alle bezemtellers veel veldplezier toewensen en we hopen/verwachten natuurlijk dat meteen na het veldbezoek de gegevens ingevoerd worden zodat we eerder met de eindanalyses kunnen beginnen.
Van de winterblokken die afgelopen winter gebezemd hebben, zijn zo’n 65 blokken nog niet afgerond. Vanaf morgen zal een klein groepje ADC’s de eindvalidatie voor zijn rekening nemen. Heb je je gegevens nog niet ingevoerd doe dat dan op zeer korte termijn. Hartelijk dank voor je medewerking.

Bezemschattingen winterseizoen gewenst

9 maart

Afgelopen winter zijn zo’n 150 winterblokken gebezemd. Als al deze gegevens zijn ingevoerd en de jaar- en eindschattingen zijn gemaakt, bereiken we een 100% dekking. Dat is een grootse prestatie van formaat! Vandaar ook het vriendelijke doch dringende verzoek aan de laatste bezemtellers om hun eindschattingen zo snel mogelijk in te sturen, want hoe eerder alle wintergegevens compleet zijn, hoe eerder we verder kunnen analyseren. Er wachten nog zo’n 100 blokken op afronding. Nog een berichtje van de broedvogelblokken: we naderen de 1540 ge-eindvalideerde broedblokken! Dus ook dat ziet er behoorlijk goed uit.

Bezemwinter in volle gang, gevalideerde broedvogelblokken richting 1500

15 februari

Er resteerden voor de ‘bezemwinter’ 2015/2016 nog zo’n 130 atlasblokken. De laatste tellingen worden nu uitgevoerd en ingevoerd. De 100% winterdekking komt daarmee in zicht. Een geweldig resultaat natuurlijk en heel veel hulde aan de volhouders.
Het aantal ingestuurde en gevalideerde broedvogelblokken nadert de 1500. Het ziet er naar uit dat in 2016 nog zo’n 10% van de broedvogelblokken geteld moet worden.

Bereikbaarheid van de vogelatlas tijdens de feestdagen

24 december

Tijdens de feestdagen wordt de mail van de vogelatlas onregelmatig gelezen. Het kan dus zijn dat je wat langer dan gemiddeld moet wachten op een antwoord. Vanaf woensdag 6 jan. 2016 is vogelatlas@sovon.nl weer operationeel. Namens het hele team van de vogelatlas wensen we iedereen fijne feestdagen en een gezond en vogelrijk 2016. Bezemtellers wensen we goede tellingen en invoer van de gegevens toe.

Winnaars soortsponsorschappen bekend

4 december

Tijdens de succesvol verlopen Landelijke Dag van Sovon in Ede werden uit de 100 prijswinnaars van het atlasshirt ook nog zes soortsponsorschappen gekozen. De gelukkige winnaars die hun naam bij hun favoriete vogelsoort op de site en later in het boek zullen aantreffen zijn: Ben Daemen (Gierzwaluw), Carel Leemhuis (Kerkuil), Koert Scholten (Appelvink), Louis Geraets (Patrijs), Tjeu Vossen (Spotvogel) en Wim Kleefstra (Baardman). Allen van harte gefeliciteerd!

Impressie landelijke dag

100 prijswinnaars atlasshirts bekend

19 november

Afgelopen week zijn de 100 gelukkige winnaars van de laatste atlasshirts getrokken voor tellers die voor begin november hun winter- en broedvogelschattingen hadden ingestuurd. Deze geluksvogels hebben daar inmiddels een mail over gehad met daarin de vragen wat de kledingmaat is en wat hun favoriete Nederlandse vogelsoort is (dit voor de verloting van de zes soortsponsorschappen). De winnaars die zich hebben opgegeven voor de Landelijke Dag kunnen hun T-shirt bij de atlasstand ophalen. Ben je niet op de landelijke dag aanwezig dan wordt het shirt thuisgestuurd. Ook mensen die niet op de LD maken overigens kans op een soortsponsorschap en krijgen daarover dan bericht per mail na afloop van de landelijke dag. Overigens kan het zijn dat het atlasshirt in de opgegeven maat niet meer voorradig is. In dat geval stellen we een Sovon-jubileumshirt in de juiste maat beschikbaar.

Eindschattingen broedvogels stromen binnen

4 november

Vorige week stuurden we de atlastellers die nog geen broedvogelschattingen hadden gemaakt een herinneringsmailtje. Dat hebben we geweten! De afgelopen dagen werden van zo’n 350 blokken de eindschattingen ingestuurd. De broedvogelteller staat nu bijna op 1050! Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Nog ca. 500 atlasblokken te gaan. Hopelijk trekt dit positieve bericht de laatste tellers over de streep om ook hun steentje bij te dragen. We zien je graag op de Landelijke Dag van 28 november in Ede. Kijk voor het programma op www.sovon.nl/landelijkedag

Landelijke Dag

Insturen broedvogelschattingen loopt nog niet storm

30 september

Het laatste veldjaar van de Vogelatlas zit erop. Tot nu toe zijn van 1568 winterblokken de eindschattingen ingestuurd. Dat is zo’n 93%, een fraaie score van de ca. 1820 atlastellers (zie winterkaart van Nederland ). Die hoge ‘winter’score hopen we per 1 november a.s. natuurlijk ook te bereiken voor de broedvogels. Daar ziet het beeld er momenteel minder rooskleurig uit. Voor zo’n 1415 blokken zijn de broedvogeltellingen ingevoerd. Sinds 1 september jl. zijn nog maar van 270 blokken de eindschattingen ingestuurd: zie kaart . Dat verschil is erg groot. Daarom een (nood)keet aan alle atlastellers om toch vooral de laatste loodjes op tijd weg te werken.

Broedvogelschattingen gewenst, graag insturen voor 1 nov. a.s.

3 september

De broedvogelschattingen kunnen worden ingestuurd: zowel de jaar- als de eindschattingen. Neem vooral de bijgevoegde tellerhandleiding even door zodat je weet wat je moet doen.
Iedereen veel succes en plezier met deze belangrijke bijdrage aan het atlasproject. We zien de schattingen graag op korte termijn, maar uiterlijk 1 november 2015 tegemoet. Onder deze inzenders verloten we weer drie gratis soortsponsorschappen. De trekking van de winnaars vindt plaats op de Landelijke Dag. Atlastellers, bedankt!

handleiding broedvogelschattingen

Teller afgeronde winterblokken staat op 1565

3 september

Dankzij veel goed werk van jullie en de ADC’s staat de teller van het aantal afgeronde winterblokken sinds vandaag, 3 sept, op maar liefst 1565! Dat is bijna 93% van het totaal aantal blokken. Met dit aantal blokken gaan we de komende weken rekenen en analyseren zodat we op de Landelijke Dag van eind nov. en in de Vogelbalans de beste gegevens kunnen presenteren. Iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage.

Tel met ons af...!

22 juli

Het aantal winterblokken met een (ingestuurde) JAARschatting bedraagt per vandaag 1456. Dat is maar liefst 86%. Van 188 blokken (11%) zijn nog geen tellingen ingevoerd of schattingen ingestuurd. Op de nieuwe statuskaart kun je zien van welke winterblokken de EINDschatting voor alle drie de atlasjaren is ingestuurd. De teller staat nu op 1056 ingestuurde eindschattingen… Het district Twente was als eerste compleet. Maar ook Achterhoek, Limburg-Noord en Zeeland zijn al bijna volledig ingestuurd. Hoofdtellers: aan jullie de eer om de kaart ‘vol’ te laten lopen.

statuskaart

Op de drempel van 1000 ingestuurde winter eindschattingen

15 juli

Nog maar een paar blokken te gaan en dan hebben we de grens van 1000 ingestuurde eindschattingen voor het winterdeel bereikt. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Wie o wie verdient die eeuwige roem? Sommige tellers was het blijkbaar niet helemaal duidelijk dat ze naast het maken van hun Jaarschattingen ook nog de Eindschattingen op basis van de drie atlasjaren moesten maken en insturen. ‘Die schattingen heb ik toch allang gemaakt horen we met enige regelmaat. De teller voor de Jaarschattingen winter staat op exact 1400 (= 83%)!! Er kunnen dus nog minimaal 400 Eindschattingen worden ingestuurd. Mocht een van die 400 blokken van jou zijn: stuur je de eindschatting(en) a.u.b. op korte termijn in? Of geef aan je ADC door dat het niet (meer) gaat lukken. Kleine moeite, groot plezier.

Mijlpaal

1 juli

Vandaag hebben we met elkaar een grote mijlpaal bereikt: de deadline voor de laatste kilometerhok- en punttellingen voor de broedvogels is verstreken. Hartelijk dank voor je geweldige inzet! Je kunt nog even afkicken door de soortenlijst en de broedzekerheid te BOEST’en . Of je geniet nog even na tijdens het invoeren van de laatste tellingen. Nadere informatie over het maken van de eindschattingen volgt begin september. Tot die tijd: sterkte met eventuele ontwenningsverschijnselen en een prettige vakantie gewenst.

Het is bijna 1 juli…

24 juni

Heb jij de eindschattingen voor de wintervogels inmiddels al ingestuurd? Zo nee, zou je dan op zeer korte termijn de eindschattingen op basis van de drie atlasjaren willen maken en deze insturen? Op die manier worden je winterschattingen zeker gebruikt voor de analyses van de voorlopige gemodelleerde atlaskaarten die we zullen presenteren op de Landelijke Dag (28 nov. in Ede) èn in de Vogelbalans. De Vogelbalans staat in het teken van de atlas.

ingestuurde winterschattingen

Stuur a.u.b. vóór 1 juli de winterschattingen in

5 juni

Stuur a.u.b. vóór 1 juli a.s. je eindschattingen in van de winter dan worden je gegevens gebruikt voor de voorlopige wintervogelkaarten én voor de Vogelbalans 2015! Op de Landelijke Dag van 28 november willen we graag de eerste (gemodelleerde) wintervogelkaarten aan alle atlastellers en andere belangstellenden presenteren. Bovendien, en dat is vers van de pers, zullen de tot 1 juli ingestuurde eindschattingen zeker gebruikt worden in de Vogelbalans die dit jaar in het teken zal staan van de Atlas. Maar liefst 32 pagina’s (eerste) atlasresultaten in gedrukte vorm! Een mooie afsluiting van de veldwerkfase. Dat kan alleen met jouw hulp! Als je de eindschattingen nog moet maken, vragen we je vriendelijk maar wel met enige urgentie om een moment te prikken voor 1 juli a.s..

Einde eerste telperiode; het is nu of nooit

11 mei

Ongemerkt is het alweer bijna half mei en dat betekent het einde van de eerste telperiode van het laatste broedseizoen voor de vogelatlas. Mocht je om de een of andere reden je tellingen nog niet hebben gedaan of niet hebben afgekregen dan heb je nog een paar dagen. Het goede nieuws daarbij is dat het komende donderdag Hemelvaartsdag is en dat betekent vrij! Maak vooral gebruik van deze extra vrije dag om je tellingen van de eerste ronde af te maken. Het is immers nu of nooit meer. Veel dank!

Het nut van 2x5 minutentellingen

21 april

Met enige regelmaat krijgen we van atlastellers de vraag waarom het nuttig is om twee keer achter elkaar een vijfminutentelling uit te voeren. Het nut hiervan staat uitgebreid beschreven onder Informatie en dan Methode/handleiding op deze site. Sovon-collega Henk Sierdsema heeft het voor je samengevat. Mocht je binnenkort weer het veld in gaan, dan zou je na het lezen ervan kunnen overwegen om in plaats van een 1x5 minutentelling de 2x5 minutenvariant te kiezen. Succes!

Samenvatting 2x5 minutentelling

Eindschattingen lopen binnen

14 april

Hartelijk dank aan de atlastellers die inmiddels hun eindschattingen voor de wintervogels hebben gemaakt en ingestuurd. Alle blokken die vóór 1 juni qua eindschattingen zijn ingestuurd dingen mee naar een atlas-T-shirt en drie gratis soortsponsorschappen. Deze blokken vormen ook de basis voor de nieuwe versie van de verspreidingskaarten, die we op de Landelijke Dag 2015 verwachten te presenteren. Een toelichting op het maken van de eindschattingen is te vinden onderstaande link.

Handleiding

Het laatste broedseizoen van start

1 april

April prijkt op de kalender en dat betekent dat de km-hok en punttellingen weer van start gaan. Dit is het derde (en laatste) broedseizoen. Voor de goede orde, tijdens het broedseizoen worden territoria/broedparen geteld en geen individuen zoals tijdens de winter het geval is. Naast de km-hok-tellingen en punt-tellingen van het Gouden Grid is het zeker de moeite waard om gedurende het broedseizoen aanvullende atlasblokbezoeken te brengen aan de rest van het atlasblok om die Havik of dat Porseleinhoen op de soortenlijst te krijgen. De BOEST-pagina en de voorlopige broedvogelkaarten geven je veel informatie.
Veel telplezier!

BOEST pagina

Nieuw! Regionale broedvogelkaarten beschikbaar

6 maart

Na de regionale wintervogelkaarten zijn nu ook de voorlopige broedvogelkaarten beschikbaar op het niveau van provincie, Sovon-district of vogelwerkgroep. De kaarten zijn te vinden onder Resultaten / Voorlopige broedvogelresultaten per regio. De kaarten worden regelmatig geactualiseerd. De verspreidingskaarten geven een eerste indruk welke soorten, in welke aantallen waar zijn geteld tijdens het lopende atlasproject. Ook is goed te zien van welke soorten nog waarnemingen verwacht mogen worden of de broedcodes nog opgeschroefd kunnen worden. Een mooie aanleiding om de Atlas in het laatste broedseizoen een extra BOEST te geven.

Regiokaarten

Derde atlaswinter ten einde

4 maart

De laatste atlaswinter ligt al weer achter ons. Dankzij deze relatief zachte winter hebben we redelijk tot goed telweer gehad en konden alle tellingen uitgevoerd worden. Voordat het kilometerhokkenwerk van het laatste atlasbroedseizoen losbarst verzoeken we je om de wintertellingen volledig in te voeren en daarna de schattingen te maken.

Atlasschattingen
Het maken van atlasschattingen is een tweetrapsraket. Dat doe je eerst voor het basisjaar. Dit is het jaar waarin de (meeste) km-hok en punttellingen zijn gedaan. Vanaf nu is de atlassite voorzien van de tweede trap: het maken van EINDSCHATTINGEN op basis van alle drie de atlaswinters. Meer informatie over (het maken van de) eindschattingen is te lezen in de bijlage.

Insturen eindschattingen gewenst vanaf 1 april a.s.
Voor goede winterschattingen zijn aanvullende bronnen als de Midwintertelling en de watervogeltellingen van groot belang. Sovon heeft de watervogeltellers daarom verzocht hun tellingen vóór 1 april a.s. in te voeren. Wacht daarom met het daadwerkelijk insturen van de eindschattingen van je blok tot 1 april a.s.

Richtlijnen

Nog maar een paar februaridagen

24 februari

De laatste atlaswinter is bijna afgelopen. Wat rest zijn nog maar een paar dagen in februari. Dus mocht je nog niet al je wintertellingen hebben gedaan, dan is dit je allerlaatste kans om van de kruisjes in je dashboard vinkjes te maken.

Succes!

Half februari 2015, de laatste (winter)loodjes…

10 februari

De winter doet de laatste weken zijn best om tellers in de gelegenheid te stellen om hun tweede ronde af te maken. Gelukkig. Ook de komende dagen lijkt het aardig weer te worden. We roepen alle atlastellers op om hun wintertellingen af te maken en daarna meteen in te voeren. De nieuwe broedvogelclaimkaart op de site al gezien? Onder Meedoen is te zien welke broedvogelblokken nog vrij zijn. Dus mocht je nog tijd hebben…

Tip: een zingende bosuil, een roepende kleine bonte specht of een baltsende raaf? Maak dan een broedvogelbezoek aan. Deze waarnemingen doen mee voor het broedseizoen.

Eerste winterperiode ten einde

16 januari

Complimenten atlastellers: het aantal ongeclaimde winterblokken bedraagt nog maar 46! De eerste telperiode van de laatste atlaswinter verloopt vandaag. We gunnen jullie (en onszelf) in de tweede winterhelft beter telweer. We maken uit reacties op dat er flink wordt ge-BOEST. Goed voor de kwaliteit van de soortenlijsten en aantalsschattingen. Mede door de dagelijkse datadump door Waarneming.nl is de BOEST-pagina, voor nog niet eerder in een blok waargenomen soorten, steeds actueel.

Nieuw! Met BOEST de Vogelatlas aanvullen

23 december

Al een atlasblok geteld? Geen tijd om (nog) een blok te doen maar wel zin om een bijdrage te leveren aan de nieuwe Vogelatlas? Met BOEST kun je waarnemingen doorgeven en zo de soortenlijst van een atlasblok aanvullen. BOEST staat voor: Broedcodes Ophogen Extra Soorten Tellen.

Hoe werkt het?
Bekijk de filmpjes, ze laten zien hoe je kunt BOEST’en.

Alvast veel plezier in het veld!

bekijk het filmpje

Prijswinnaars Soortsponsoring zijn bekend

3 december

Zaterdag 29 nov. jl. tijdens de succesvol verlopen Landelijke Sovon-dag in Ede werden onder grote publieke belangstelling de drie winnaars getrokken die hun naam mogen verbinden aan hun favoriete vogelsoort op de atlassite en het uiteindelijke boek. Sovon-directeur Theo Verstrael trok tijdens de atlaslezing van Jouke Altenburg uit de 50 deelnemers drie namen: Dick Schut (IJsvogel), Arno Piek (Jan-van-Gent) en Cees van Beinum (Grauwe Vliegenvanger). Van harte gefeliciteerd en je naam staat inmiddels al bij de genoemde soort op de Resultatenpagina van de atlassite.

sponsor mee

Unieke Landelijke Dag-actie: de Atlastas!

27 november

Speciaal voor de Landelijke Dag van zaterdag 29 nov. a.s. hebben we een unieke aanbieding in petto. Een Atlastas met inhoud voor de belachelijke weggeefprijs van 15 euro! Wat zit er in die linnen Sovon-tas? De Broedvogelatlas (laatste exemplaren!), het enige echte Atlas-shirt met korte mouw, twee luxe kaarten met enveloppe van Elwin van der Kolk en een Inventarisatieatlas (heel handig voor in het veld). Kom naar de Atlasstand of de Verkoopstand van Sovon en koop hem voor maar 15 euro!

Atlas Sale!

Geef het laatste Atlasjaar een BOEST!

16 november

Het laatste atlasjaar staat te trappelen. Speciaal voor dit laatste jaar hebben we een BOEST-pagina en een BOEST-App (voor Android) ontwikkeld die op de komende Landelijke Dag officieel gelanceerd zullen worden. BOEST staat voor Broedcodes Ophogen Extra Soorten Tellen. Welke soorten worden nog verwacht in een willekeurig atlasblok? Van welke soorten worden op basis van de omliggende atlasblokken hogere aantallen verwacht? Geef ze eenvoudig door via BOEST. Ook voor niet-atlastellers!

BOEST pagina

Al aangemeld voor de printservice?

11 november

Ga je deze winter een atlasblok tellen dan kun je je tot 17 nov. a.s. nog opgeven voor de gratis printservice en liggen de veldformulieren voor je klaar op de komende Landelijke Dag van 29 nov a.s. in Ede. Iedere hoofdteller die een blok geclaimd heeft voor de komende winter heeft daar onlangs een mail over ontvangen met daarin een aanklikbare link. Maak er gebruik van en haal je veldformulieren op bij de atlasstand.

Tellers die recent een blok hebben geclaimd ontvangen nog bericht.

De 50 Prijswinnaars zijn bekend

4 november

Het is 1 nov. geweest en dat betekent dat de 50 prijswinnaars van het unieke Atlasshirt bekend zijn. Deze gelukkige winnaars zullen binnenkort persoonlijk bericht krijgen en zijn hopelijk aanwezig op de Landelijke Dag om het atlasshirt op te halen bij de atlasstand. De laatste dagen van oktober werden opvallend veel blokken ingestuurd. Veel dank daarvoor. Heb je je schattingen nog niet afgemaakt en ingestuurd? Doe dat dan zo snel mogelijk.

1 november nadert snel…. stuur je blok in

27 oktober

Maak kans op één van de 50(!) unieke atlas-T-shirts en drie gratis soortsponsorschappen. De 50 geluksvogels kunnen hun T-shirt afhalen bij de atlasstand. Zij ontvangen tevoren bericht. Trekking van de gratis soortsponsorschappen tijdens de atlaslezing (middag) op de Landelijke dag. Kortom: bedelf de ADC’s & het atlasteam onder de blokken!

Al 200 atlasblokken ingestuurd! Wie volgt?

1 oktober

Onze oproep om de broedvogelschattingen van 2014 in te sturen had effect: in september ontvingen we 200 broedvogelblokken. Hulde aan deze instuurders. Heb je nog een geteld blok niet afgehandeld? Stuur de schattingen dan voor 1 november a.s. in. Dan ding je mee naar één van de 50 Atlas-T-shirts en de drie gratis soortsponsorschappen die we op de Landelijke dag verloten. Als klap op de vuurpijl: met de ingestuurde atlasblokken gaan we voorlopige verspreidingskaarten maken. Daar horen jouw telresultaten toch ook op te staan?

Stuur je blok vóór 1 nov in …. en win!

1 september

De "r" is weer in de maand en dat betekent dat het tijd wordt om de broedvogelschattingen van dit jaar te maken en in te sturen. In de meeste gebieden zullen de BMP-gegevens inmiddels ingevoerd zijn. Omdat we heel graag willen dat iedereen zijn schattingen maakt en instuurt, verloten we maar liefst 50 atlasshirts. Iedereen die sinds de atlasstart in 2012 een blok heeft ingestuurd dingt dus mee. Als klap op de vuurpijl zal Sovon-directeur Theo Verstrael op de Landelijke Dag (zaterdag 29 nov. a.s.) tijdens de middagpresentatie van de Atlas in de grote zaal de namen van drie geluksvogels uit deze groep van vijftig trekken. Zij krijgen een gratis soortsponsorschap ter waarde van 100 euro aangeboden. De unieke gelegenheid om je naam op de atlassite en t.z.t. in het boek te verbinden aan je favoriete vogelsoort. Extra redenen dus om vóór 1 november 2014 je blok in te sturen.

De vogelatlas uitgebreid in de media

13 augustus

Op maandag 11 augustus jl. verscheen er een uitgebreid artikel over de vogelatlas in de Volkskrant. Een van de coördinatoren, Harvey van Diek, ging op pad met journalist Caspar Janssen. Ze turfden allerlei algemene soorten en zelfs nog een nest (hoge broedcode!) van de zanglijster. Atlastellers weten het natuurlijk allang, maar systematisch vogels tellen kan verrassend leuk zijn. Dat de atlas al volgend jaar uit zou komen is helaas een schoonheidsfoutje van hun redactie.

Vandaag (wo 13 aug) is een persbericht verstuurd naar de media over de succesvolle opmars van alle drie de soorten ‘bonte’ spechten in ons land. De vogelatlas is volop in het nieuws!

open pdf

Vlerkenstreek 6

6 augustus

Het is een tijdje stil geweest qua Vlerkenstreken, maar dat lag zeker niet aan de maker ervan Gerard Ouweneel. Gerard, die al veel vaker zijn vogelaarspen ter hand nam, heeft het in deze zesde Vlerkenstreek over Huiszwaluwen en Gierzwaluwen. Hoe herkenbaar voor veel tellers. De Gierzwaluwen zijn inmiddels bijna allemaal wel vertrokken, de Huizwaluwen zijn er gelukkig nog even. Veel leesplezier…

open pdf

Sovon-nieuws op de deurmat

22 juli

Vandaag of morgen, in elk geval zeer binnenkort, valt bij alle Sovon-leden weer Sovon-nieuws op de deurmat met daarin actueel nieuws over alle projecten. Vanuit de atlas deze keer geen tussentijdse resultaten maar een live veldverslag van Sovon-collega Albert de Jong, die met Gerrie Abel, een van de atlastellers, op stap ging. Zijn telverslag is vast heel herkenbaar voor veel atlassers. Bij het verslag is ook een YouTube-filmpje gemaakt dat we u niet willen onthouden. Heb je zelf een verrassend atlasverhaal, iets leuks meegemaakt tijdens het veldseizoen of een bijzondere ontmoeting met een vogel gehad? Laat het ons weten.

Links

Tweede broedseizoen qua km-hoktellingen en punttellingen ten einde, wacht nog even met het maken van de definitieve schattingen

2 juli

De maand juli is begonnen. De tijdsperiode voor de km-hoktellingen en punttellingen van het gouden grid van het tweede broedseizoen is daarmee geëindigd. Uiteraard is het nog wel mogelijk om aanvullende atlasblokbezoeken te brengen om de soortenlijst op te hogen, maar vooral om hogere broedcodes te verzamelen. Wacht nog even met het maken van de definitieve schattingen. Vanaf 1 september komen de aanvullende bronnen (BMP enz.) beschikbaar. Vriendelijk verzoek om je schattingen voor 1 november a.s. in te sturen.

Geen zin in WK-voetbal? Maak een (avond)rondje

26 juni

Het tweede broedseizoen van de vogelatlas nadert het einde. Toch is het lonend om nog een extra veldronde te maken. Soorten als de Boomvalk, Wespendief, Woudaap, maar ook Kwartel, Kwartelkoning en de (nog) zeldzamere rallensoorten zijn nu juist prima te doen. Nu het WK de meeste mensen aan de buis kluistert, kun je als atlasteller je slag slaan. Heerlijk rustig buiten!
Kijk eens naar de telrichtlijnen voor bijv. de Boomvalk waar je op kunt letten. Wie weet levert je extra bezoek nog een Boomvalk, of andere soort, met hogere broedcode op. Veel plezier.

telrichtlijn Boomvalk

De tweede broedvogeltelronde, ook aandacht voor hoge broedcodes

21 mei

De temperaturen moeten welhaast aanstekelijk werken voor alle atlastellers: het weer vormt een mooi excuus om lekker naar buiten te gaan. In deze tweede telperiode is het ook belangrijk om zo hoog mogelijke broedcodes op de veldformulieren te krijgen. Immers, een hoge broedcode geeft een hogere mate van zekerheid omtrent broeden (en een dikkere stip op de toekomstige atlaskaart). Even extra letten op bijv. voedseltransport of alarm is al voldoende. Verder graag je aandacht voor broedcode 4. Dat is de code die aangeeft dat je een territoriale vogel op (ongeveer) dezelfde locatie met minimaal 10 dagen verschil tussen de bezoekdata hebt gezien/gehoord. Het kan handig zijn om bepaalde locaties in je atlasblok ook in de tweede telronde expliciet op bepaalde soorten te onderzoeken. Broedcode 4 wordt niet automatisch door de atlaswebsite gegenereerd. De gepresenteerde gegevens stammen namelijk uit veel verschillende bronnen. Vooral bij algemene soorten kun je al heel snel broedcode 4 opvoeren. Neem dat straks mee bij het maken van de schattingen!

Veel plezier in het veld!

Na regen komt... atlasinvoer

12 mei

De laatste dagen zat het weer niet mee. Gelukkig hebben veel atlastellers in april al hun eerste ronde gelopen. Nu het weer zo slecht is, raden we aan om de gegevens in te voeren zodat je straks met frisse moed (en een schone lei) aan de tweede ronde kunt beginnen. In de tweede ronde is het ook interessant om hoge broedcodes te scoren (merel met voer, kleine plevier met afleidingsgedrag, krijsende jonge spechten in het nesthol etc.) die bij het maken van de aantalsschattingen goed van pas kunnen komen.

Atlasteller Otto de Vries koninklijk geridderd

28 april

Enthousiaste atlasteller en Sovon-teller Otto de Vries uit Wieringerwerf is er behoorlijk ingeluisd, zoals hij het zelf noemt. Hij is vandaag ridderlijk onderscheiden. De onderscheiding, lid in de orde van Oranje Nassau, heeft hij gekregen voor o.a. 40 jaar lidmaatschap en oprichter van de plaatselijke vogelwerkgroep en 50 jaar scouting-lid.

Namens Sovon en het atlasteam van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding Otto!

Nieuws

Gezocht: excursieleiders voor de Nationale Vogelweek 2014

8 april

Van 17 tot 25 mei organiseert Sovon in samenwerking met Vogelbescherming Nederland weer de Nationale Vogelweek. Overal in het land zijn er gratis vogelexcursies en activiteiten om zoveel mogelijk mensen te stimuleren om samen met ervaren vogelaars op pad te gaan. De Nationale Vogelweek is een ideale gelegenheid voor een atlasteller om zijn kennis van zijn atlasblok te delen met aspirant-vogelaars. Het zou leuk zijn om het veldwerk voor de vogelatlas te laten zien aan enthousiastelingen die mee op pad willen.

Wat kun je doen?
Een idee zou kunnen zijn dat je dan één uur en vijf minuten door een van je km-hokken van het Gouden Grid struint en gezamenlijk een zo groot mogelijke broedvogellijst maakt. Naast je km-hoktelling (55 minuten) doe je dan ook de 2x5 minutentelling om de excursiegangers te laten ervaren hoe het is om exact 2x5minuten te tellen en het nut ervan. Een eigen atlasexcursie is natuurlijk ook heel goed mogelijk. Meld je excursie aan op www.vogelweek.nl (gaat heel eenvoudig!). Wil je meer informatie over de Nationale Vogelweek, neem dan contact op met albert.dejong@sovon.nl

Vogelweek

Het tweede broedseizoen van start

1 april

Het is april en dat betekent dat de broedvogeltellingen van start gaan. Dit is het tweede broedseizoen. Wellicht ten overvloede …. maar tijdens het broedseizoen worden territoria / broedparen geteld i.p.v. individuen zoals tijdens de winterperiode het geval is. Naast de km-hok-tellingen en punt-tellingen van het Gouden Grid is het zeker de moeite waard om gedurende het broedseizoen diverse malen atlasblokbezoeken te brengen aan dat ene rietputje buiten het Gouden Grid waar een Rietzanger of Waterral zou kunnen zitten of dat stukje bos waar zomaar een Ransuil zou kunnen broeden. Extra atlasblokbezoeken zullen de soortenlijst flink opkrikken. Veel telplezier!

2e winterperiode zit erop: stuur je schattingen a.u.b. voor 1 april in!

6 maart

Veel tellers hebben de laatste februaridagen benut om een laatste atlasronde te maken. Het is tijd om de definitieve schattingen van alle waargenomen wintersoorten te maken en door te sturen via de blauwe knop ‘Definitieve schattingen doorsturen’. Maak de schattingen zo snel mogelijk om te voorkomen dat het blijft liggen, bij voorkeur voor 1 april a.s. Wellicht ten overvloede: voor de winterperiode worden individuen geschat, voor het broedseizoen territoriaal gedrag/broedparen. In de bijgevoegde link staat het filmpje met uitleg over het maken van de winterschattingen.

Een aantal atlastellers die in 2012/2013 hun km-hok en punttellingenonderzoek hebben gedaan, hebben in de winter 2013/2014 aanvullende atlasblokbezoeken gebracht om ontbrekende soorten aan de lijst toe te voegen. Ook voor deze aanvullende soorten is het mogelijk om schattingen te maken en in te sturen.

Filmpje

Laatste weekend van februari komt eraan, speciale aandacht voor kruisbekken en barmsijzen

19 februari

Wellicht ten overvloede, maar komend weekend is al weer het laatste telweekend van deze tweede atlasperiode. Atlastellers die gebonden zijn aan het weekend, weten wat ze te doen staat. Extra aandacht verdienen de vroege broedvogels met name de bosvogels. De kruisbekken zijn nu actief met het maken van een nest, dus dat betekent een hoge broedcode. Ook zijn er recent veel barmsijzen gemeld. Mocht je deze vorig jaar hebben gemist tijdens de wintertellingen, dan heb je dit jaar een nieuwe kans om deze kleine vinkachtige op de soortenlijst te krijgen.

Februari vordert, ook tijd voor de eerste broedvogels

12 februari

Terwijl de Olympische Spelen het nieuws domineren gaan de atlastellers (gelukkig!) gestaag door met hun winteratlastellingen. Dat moet ook wel want februari is al weer bijna op de helft en er moet nog veel gedaan worden voor deze winterperiode. Nu is het ook de ideale tijd, zeker met dit zachte weer, om de eerste aanvullende atlasBROEDvogeltelling te doen: uilen, spechten, appelvinken en mezen laten volop van zich horen. Profiteer ervan. Enne, meteen invoeren is het beste advies (kun je daarna weer naar de Spelen kijken…). Let wel: het kmhokonderzoek en de punttellingen voor de broedvogels kan pas vanaf 1 april.

N.B. Voor broedvogelwerk tel je geen individuen maar noteer je broedindicerend gedrag; even omschakelen dus!

Tweede telperiode winter in volle gang

28 januari

De echte winter laat nog even op zich wachten (gelukkig). Veel atlastellers zijn dan ook in volle gang om de tweede winterronde te doen met dit prima telweer. Intussen staat de teller van waargenomen soorten deze winter al op 245 en dan zijn er toch al 6 meer dan de volledige winterperiode van vorig jaar. Vriendelijk verzoek aan alle tellers die op pad gaan, voer zo snel mogelijk na thuiskomst de gegevens in om te voorkomen dat het blijft liggen.

Einde eerste telperiode winter 2013/2014 nadert snel

8 januari

Veel atlastellers zijn vanaf 1 dec. jl. met het goede telweer op pad geweest om atlastellingen te doen. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Maar, we zijn er nog lang niet. Omdat het einde van de eerste telperiode alweer snel nadert, willen we alle atlastellers vragen om toch vooral voor 16 jan. a.s. de eerste tellingen gedaan te hebben en ook vooral in te voeren op www.vogelatlas.nl, met als motto: Laat vollopen die resultatenpagina’s op de atlassite! Des te eerder geteld en ingevoerd, des te eerder kunnen we allerlei telresultaten laten zien.

Tellers vogelatlas zien meer boomklevers en minder waterhoentjes

24 december

Vanaf december 2012 tot de zomer van 2015 wordt de vogelstand in Nederland opnieuw in kaart gebracht. Tellers voor de nieuwe vogelatlas signaleren nu al interessante (maar nog wel voorlopige) veranderingen. Zo werden er in het eerste telseizoen duidelijk meer boomklevers gezien, maar heeft het waterhoentje een flinke veer gelaten. De vogelwereld is voortdurend in beweging.

Natuurbericht

Vlerkenstreek 5

12 december

Gerard Ouweneel, die al eerder zijn vogelaarspen ter hand nam, heeft in deze vijfde Vlerkenstreek dé Sperweruil centraal gesteld. Deze bijzondere uilensoort heeft inmiddels de atlas ‘gehaald’ en is nog steeds aanwezig in Zwolle. Elwin van der Kolk, begenadigd kunstenaar, heeft er wederom een fraaie illustratie bij gemaakt. Het lezen èn kijken meer dan waard. Veel leesplezier.

P.s. Ga vooral naar buiten de komende dagen. Het belooft goed telweer te worden. Gedaan is maar gedaan.

open PDF

Atlastellingen in de regio krijgen volop media-aandacht

6 december

NEEDE – ‘Is de sperweruil gezien in Neede? Nee, wel een ijsvogel op de brug aan de Visschemorsdijk’, lacht Luuk de Haan. Samen met een groep vrijwilligers is de Needse vogelaar aankomende tijd op pad voor Sovon Vogelonderzoek Nederland. Ze inventariseren voor de nieuwe Atlas van de Nederlandse vogels. ‘We zijn nu op zoek naar wintervogels.’ De lokale media heeft inmiddels de vogelatlas ook al omarmd getuige een leuk item op Nieuws uit Berkelland.

Nieuws uit Berkelland

1300e atlasblok geclaimd

3 december

De tweede winterperiode van de atlas is begonnen. Een aantal tellers is meteen met de tellingen begonnen en hebben deze ook al ingevoerd. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Intussen hebben we weer een kleine mijlpaal bereikt. Vandaag is het 1300e atlasblok geclaimd door Peter Hoppenbrouwers, een zeer actieve Sovon-ner. Goed nieuws natuurlijk. Maar, we kunnen met name in de noordelijke provincies en in de Noordoostpolder nog tellers gebruiken. Op de claimkaart prijken daar nog veel groene (=vacante) atlasblokken. In tweetallen of bijvoorbeeld in viertallen tellen blijkt voor velen een uitkomst en verlicht het telwerk aanzienlijk. Overweeg je een atlasblok te tellen, wacht dan niet te lang, want voor het weet is de eerste telperiode weer voorbij of is Koning Winter ingetreden.

Nieuwe instructiefilmpjes

18 november

Voordat je een atlasblok instuurt, maak je aantalsschattingen van de broedvogels en de wintervogels. Voor de broedvogels geldt dat je ook de hoogst waargenomen broedcode invult.
In de praktijk roepen de aantalsschattingen nogal wat vragen op. Hoe pak je het aan? Om je te helpen bij het schatten, hebben we deze handreiking gemaakt. Helemaal handig zijn de instructiefilmpjes op de atlassite voor de broed- en wintervogelschattingen .
Doe er je voordeel mee. Je schattingen zijn een waardevolle referentie voor Sovon.

Kom ook naar de Landelijke Dag in Ede

7 november

Ook dit jaar is er weer een Landelijke Dag en wel op 30 nov. in de Reehorst in Ede. Uiteraard is er op de LD weer een uitgebreide atlasstand aanwezig waar we je graag ontvangen. Heb je een vraag over de invoer, over de tellingen of wil je gewoon kennismaken met het atlasteam, schroom dan niet om langs te komen.
Heb je gebruik gemaakt van de printservice om je veldformulieren door Sovon te laten printen, dan kun je bij de atlasstand de enveloppen met je veldformulieren ophalen. Nog steeds geen atlasshirt? Grijp dan nu je kans. Elke soortsponsor die op de landelijke dag een vogelsoort sponsort voor 100 euro ontvangt het fraaie atlasshirt en een set schitterende ansichtkaarten helemaal gratis.

Als je je nu online aanmeldt ontvang je een gratis consumptie. Tot de 30e!

Informatie LD en programma

Soortsponsoring door de 20.000 euro grens

22 oktober

De soortsponsoring voor de vogelatlas heeft een mijlpaal bereikt. De eerste 20.000 euro is binnen. Goed nieuws, maar we kunnen nog veel meer steun goed gebruiken. Klik eens op de sponsorbutton rechts om te zien wat de mogelijkheden zijn. Iemand een vogelsoort uit de atlas cadeau doen? Dat kan! Geef bij je bestelling in het opmerkingenvak aan dat het een cadeau is en voor wie, dan zorgen wij voor een mooie (digitale) cadeaubon. Is een soort van jouw voorkeur al gesponsord? Geen probleem, alle soorten kunnen door meerdere mensen gesponsord worden.

Claim nu je atlasblok en maak gebruik van de gratis printservice

14 oktober

Vanaf 1 december beginnen de wintertellingen weer. Claim nú je atlasblok zodat je gebruik kunt maken van de gratis printservice. Hoewel de atlas een volledig online project is, heb je in het veld natuurlijk kaarten en formulieren nodig. Omdat alle kaarten 'op maat' zijn gaat het om 68 dubbelzijdige prints voor de wintervogel- en broedvogeltelling. We vragen je deze prints zelf te maken. We kunnen ons voorstellen dat dit niet voor elke teller mogelijk is. Tellers die géén kans zien hun formulieren zelf te printen kunnen zich t/m maandag 18-11 on-line melden voor de gratis printservice. De veldkaarten liggen vervolgens voor je klaar op de Landelijke Dag van 30 nov. a.s. in Ede, zie www.sovon.nl/ld.

Nieuwe atlastellers
Meteen na het claimen van je atlasblok, ontvang je een bedankmail. Na twee weken ontvang je automatisch een nieuwe mail met daarin de mogelijkheid om gebruik te maken van de on-line printservice.

Geregistreerde atlastellers
Atlastellers die al eerder één of meer atlasblok hebben geclaimd voor het veldjaar 2013/2014 hebben op 14 oktober 2013 een mail ontvangen met een link naar de printservice van hun atlasblok(ken).

Aanvullende atlasbezoeken blijven welkom

9 oktober

Sommige tellers vragen zich af hoe aanvullende atlasblokbezoeken de komende jaren ingevoerd moeten worden. De soortenlijst en aantalsschattingen van het eerste atlasjaar zijn immers al definitief aan Sovon gestuurd.
Aanvullingen voor de soortenlijst blijven tijdens de gehele atlasperiode t/m 2015 welkom. Maak gewoon een nieuw atlasblokbezoek aan en geef de soorten en aantallen door. Let wel: deze gegevens worden dan niet bij de oude dataset gevoegd, maar komen in een set met aanvullingen. Aan het einde van het veldonderzoek (najaar 2015) krijgt iedere teller van zijn atlasblok(ken) van de drie atlasjaren alle gegevens per jaar op een rij (van zichzelf en de aanvullende bronnen). Aan de hand daarvan kunnen de definitieve soortenlijst en eindschattingen worden gemaakt.

Vanaf nu mogelijk: maken van aantalsschattingen broedvogels

5 september

Het maken van de aantalsschattingen voor de broedvogels is vanaf nu mogelijk onder het kopje broedvogels – definitieve schatting. Naast de eigen ingevoerde telgegevens zijn ook de aanvullende bronnen beschikbaar, zoals BMP-data (voor zover al ingevoerd) en andere data (Wrn.nl/Telmee). Maak gebruik van deze aanvullende bronnen, ook als je de soort zelf niet gezien hebt, om zo goed mogelijk aantalsschattingen te kunnen maken. Ben je het met een waarneming niet eens (was het bijv. de enige voor die soort), geef dan bij de categorie een N van Niet aanwezig op, eventueel voorzien van een motivatie).

Let op! Het systeem geeft niet automatisch broedcode 4 als maximale broedcode. Is er op meerdere dagen (met 10 dagen ertussen) op dezelfde locatie een zingend exemplaar vastgesteld (door jezelf of via de aanvullende bronnen), dan kun je dus als hoogste broedcode, code 4 opgeven.

We verzoeken iedereen zijn/haar schattingen in te sturen via de blauwe knop ‘Definitieve schattingen doorsturen’ voor 31 okt a.s. Waarvoor veel dank!

Invoer gewenst

27 augustus

Van ruim 500 atlasblokken zijn de wintertellingen ingevoerd en van een groot deel daarvan zijn ook de schattingen doorgegeven. We zitten nog steeds met smart te wachten op de schattingen van een aantal tellers. Nu de vakanties zijn afgelopen, wellicht hèt moment? Geef de wintertellingen snel door (check onder 'definitieve schatting' van de wintervogels wat de status is) want hoe eerder we de winterset klaar hebben hoe beter. Bovendien is het op korte termijn ook mogelijk om de schattingen voor de broedvogels door te geven dus ook voor het broedvogeldeel is de laatste invoer van de tellingen meer dan gewenst. Doen (dan ben je er maar vanaf)!

Persbericht: Vogelatlas toont in eerste veldjaar opvallende resultaten

29 juli

Nu het eerste atlasjaar voorbij is, kunnen we de eerste (voorlopige, nog ongecontroleerde) kaartbeelden laten zien onder Resultaten. Wat blijkt: de Slechtvalk zit in de lift, de Nachtegaal in de mineur. Lees het volledige persbericht in de PDF.

Volledige persbericht & fotos / kaartjes (pdf)

Ooievaars houden ook van barbecueën

24 juli

Piet Schermerhorn, AtlasDC van de Noord-Veluwe, had tijdens een van zijn laatste veldronden voor de atlas een bijzondere ontmoeting met een Ooievaar in de uiterwaarden van Deventer.

Lees het hele verhaal en bekijk de fotos (pdf)

Vlerkenstreek 4

9 juli

Gerard Ouweneel, fervent atlasteller, begenadigd schrijver en bekend in Zuid-Holland en verre omstreken, heeft een vierde Vlerkenstreek geproduceerd. Deze keer gaat het o.a. over het afscheid van mevrouw van Rij van de Hogezandse Sluis, Zeearenden, Scharrelaars en een klein vleugje atlas. Elwin van der Kolk, bekend kunstenaar, heeft er een fraaie illustratie bij gemaakt. Het lezen èn kijken meer dan waard.

open PDF

Km-hokonderzoeken en punttellingen zijn gedaan, atlasblokbezoeken gaan nog even door

2 juli

Weliswaar zijn de km-hokonderzoeken en de punttellingen van het gouden grid op 30 juni jl. afgelopen, maar vergeet vooral niet nog atlasblokbezoeken te brengen om de soortenlijst aan te vullen of hogere broedcodes te verzamelen. Kwartelkoningen, kwartels en bijv. porseleinhoentjes kunnen zich nog heel laat vestigen. Bovendien hebben bijv. boomvalk en wespendief nu jongen. Vanaf 1 september komen de andere bronnen beschikbaar om je definitieve aantalsschattingen voor de broedvogels te maken.

Eindspurt is ingezet

20 juni

Ook juni loopt al weer op zijn eind en we wensen dan ook alle atlastellers succes met de laatste loodjes. Maak nu nog die extra (avond)ronde om bijv. de Kwartel of Porseleinhoen op de lijst te krijgen of voor een hogere broedcode (ouders met voer, piepende jongen in een nest, alarmerende vogels). Nu is het moment. Als je na je telling meteen de gegevens invoert, dan zie je dat live terug op de soortenpagina’s onder Resultaten.

Resultaten

Soortenpagina’s online, snelle invoer gewenst

10 juni

De eerste voorlopige en ongecontroleerde(!) resultaten van zowel de wintertellingen als de broedvogeltellingen staan nu online onder Resultaten. Klik op de soortnaam of het vinkje om naar de online kaarten te gaan en bekijk de verspreidingskaarten. De kaarten worden elke dag ververst, op die manier zijn de gegevens steeds actueel. Hierbij dan ook het vriendelijke verzoek aan alle atlastellers om zo snel mogelijk na de tellingen de telgegevens in te voeren, zodat de informatie op de soortenpagina’s steeds up to date blijft. Een link over de berekening staat rechtsonder de kaart.

Soorten

Broedseizoen vordert

6 juni

Veel tellers hebben ondanks het matige weer de meeste van hun km-hoktellingen er inmiddels op zitten. Wil je je soortenlijst nog opkrikken of wil je van die ene zeldzame soort een hogere broedcode hebben dan loont het de moeite om de komende dagen (mooi weer voorspeld!) nog wat extra atlasblokbezoeken te brengen. Het zou natuurlijk zonde zijn als het bij die eenmalige waarneming van een zingende Grote Karekiet of Sprinkhaanzanger bleef (en de soort dus alleen maar als mogelijke broedvogel in de atlas zou komen).

Eerste broedvogelperiode afgelopen, vol goede moed aan de tweede beginnen

22 mei

Het eerste broedseizoen van deze atlasperiode lijkt overschaduwd te worden door het matige voorjaarsweer. De meeste soorten zijn wel terug, maar heel actief zijn ze allemaal niet. Gelukkig hebben we nog een tweede broedvogeltelperiode voor de boeg. Gerard Ouweneel heeft weer een Vlerkenstreek aan het papier toevertrouwd. Veel leesplezier en zodra het opklaart weer naar buiten voor een atlastelling…

open PDF

Leden van Vogelbescherming dragen de atlas een warm hart toe

23 april

Afgelopen dagen verscheen de nieuwste ‘Vogels’, het verenigingsblad van Vogelbescherming. Hierin staat een lezenswaardig artikel gekoppeld aan een fondswervingsactie voor de Vogelatlas. Vogelbescherming roept haar leden per brief op financieel bij dragen aan de atlas. Alle atlastellers dragen natuurlijk al bij met hun tijd en geweldige telinspanningen voor de atlas.

artikel Vogels

Uitzending gemist?

10 april

Zondag 7 april jl. besteedde Vara’s Vroege Vogels uitgebreid aandacht aan de vogelatlas. Een 55-minutentelling werd voorafgegaan door een 5 minutenpunttelling samen met Menno Bentveld rondom de nieuwe uitzendlocatie van Vroege Vogels in het Naardermeer. Leuke krenten waren een zingende goudvink, zowaar een zingende koperwiek (maar doet niet mee, want geen broedvogel) en op de valreep twee waterhoentjes. Heb je de uitzending gemist? Luister het terug via de link.

Vara’s Vroege Vogels

Nog steeds wintervogels aanwezig

4 april

Het is een raar voorjaar. Overal hangen nog grote groepen ganzen rond, zitten groepjes sijzen in de bomen te zingen en de kieviten zijn nog niet echt aan het baltsen geslagen. Het is gebleken dat verschillende tellers deze groepen ook door willen geven, maar het is belangrijk om te realiseren dat het vanaf nu om broedvogeltellingen gaat. Groepen vogels schrijf je dus niet op. Om te voorkomen dat je groepen wintervogels tegenkomt, adviseren we om te wachten met de km-hoktellingen tot het voorjaar echt begonnen is. Voor bosvogels en standvogels is het nu echter wel een goede inventariseertijd en kun je natuurlijk een aanvullend atlasbezoek doen.

Wat te doen met doortrekkers?

4 april

Hoe ga je om met een tapuit die nu opduikt op een ogenschijnlijk geschikte broedlocatie, schrijf je die op en zo ja met welke broedcode? Een tapuit in de duinen, schrijf je met broedcode 1 op (vogel in geschikt broedbiotoop), een foeragerende tapuit op een akker telt niet mee. Uiteraard gebruik je als teller je gezonde verstand en doe je later in het seizoen nog een keer de moeite om hem terug te vinden. Ander voorbeeld: een zingend paapje in een kruidenrijk grasland krijgt broedcode 2, een paapje op een paaltje langs een akker doet niet mee.

Enkele nuttige aanwijzingen broedvogeltellingen

28 maart

Vanaf 1 april kun je het veld in om de broedvogeltellingen van het gouden grid uit te voeren. In tegenstelling tot de wintertellingen waarbij gebiedsgebonden individuen werden opgeschreven, ga je in het broedseizoen uit van broedparen/territoriale vogels. Waarnemingen van een zingende Blauwborst, een paartje Bergeenden in geschikt broedbiotoop of een paartje Grauwe ganzen met kleine donsjongen hebben allemaal betrekking op 1 territorium of broedpaar. Net als bij de reguliere broedvogelinvoer is het aantal standaard op 1 gezet en hoef je daarom geen aantal in te voeren. Bij kolonievogels (nieuwe altijd doorgeven, maar bestaande kolonies mogen ook geteld worden) kun je wel een aantal invoeren.

Trekkende (noordelijke) steltlopers niet invoeren!

28 maart

Tijdens de voorjaarstrek (globaal vanaf begin april tot half mei) duiken op allerlei plekken steltlopers op. Ze tanken hier bij om vervolgens door te vliegen naar de broedgebieden in het noorden. In sommige gevallen blijven ze wat langer hangen en kunnen dan ook gaan baltsen. Noteer dit soort waarnemingen echter NIET want het gaat niet om broedvogels, maar eigenlijk alleen om vogels op trek. Let wel, is een baltsende Oeverloper begin juni nóg aanwezig, dan wordt het natuurlijk wel zeer interessant om die zo goed mogelijk te documenteren, want dat zou op een broedgeval kunnen duiden.

Nieuwe functionaliteit: Kolonievogelkaart beschikbaar

19 maart

Wil je precies weten waar de getelde kolonies in je atlasblok liggen? Ga voor de kolonievogelkaart na inloggen naar ‘Invoeren’, ‘Atlasblok-telling’, ‘Maak PDF’, ‘Welke kaarten wilt u downloaden’ en klik hier de Kolonievogelkaart aan. Heb je de kaart als PDF gedownload dan zie je onder het atlasblok een overzicht van de getelde kolonies. De afkorting ‘ng’ staat voor ‘niet geteld’.

Broedvogelperiode begonnen

8 maart

Het is 1 maart geweest, dus hierbij het vriendelijke verzoek aan atlastellers om geen waarnemingen van ná 1 maart meer voor de winterperiode 2012/13 in te voeren. Doe je nu tellingen of heb je losse waarnemingen voor je atlasblok, voer die in als een broedvogeltelling en beoordeel je waarnemingen volgens de broedvogelcriteria. Het kilometeronderzoek binnen het Gouden Grid start op 1 april.

methode

Twijfels over andermans waarneming(en)?

8 maart

De eerste atlastellers hebben de aantalsschattingen voor hun atlasblok inmiddels doorgegeven. Heb je van een bepaalde soort zelf geen waarnemingen gedaan, maar iemand anders wel via bijv. waarneming.nl, dan kun je op de kaart zien wie de waarnemer is geweest. Vertrouw je de waarneming niet, geef dan voor je schatting ‘N: niet aanwezig’ op en zet een korte motivatie in het opmerkingenveld.

richtlijnen

Een Vlerkenstreek door Gerard Ouweneel

1 maart

Gerard Ouweneel, bekende wereldvogelaar, vogelboekenschrijver en ‘een ouwe rot in het vak’ is ook een van de atlastellers. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Hij heeft naast de atlastellingen ook nog tijd gehad om een zogenaamde ‘Vlerkenstreek’ aan het papier toe te vertrouwen. Dat tellen voor de atlas soms lastige keuzes met zich meebrengt, heeft hij op zijn herkenbare, luchtige schrijfwijze verwoord. Gerard schreef eerder ‘Voor vogels de wereld rond’ en ‘Vlerkenstreken, verhalen over mensen en vogels’.

open PDF

Wintertelperiode afgelopen: gevraagd aantalsschattingen

28 februari

De wintertellingen zijn ten einde. Veel tellers is het gelukt om alle tellingen uit te voeren en door te geven. Voordat het voorjaar echt kan beginnen willen we je vragen om aantalsschattingen te maken voor je atlasblok, in elk geval voor de schaarse en zeldzame soorten en facultatief voor de algemene soorten. Lees vooraf de richtlijnen (zie pdf) goed door, dat kan het schatten vergemakkelijken.

Schattingsrichtlijn in PDF

Laatste week wintertelling, grijp je kans

21 februari

Het voorjaar staat echt te trappelen: de eerste grutto’s zijn terug en de eerste kieviten buitelen al. De hoogste tijd om de laatste wintertellingen af te ronden én vooral ook in te voeren. Snel invoeren bespaart de ADC’s veel mail- en belwerk, want we willen zo gauw mogelijk een beeld krijgen welke atlasblokken goed zijn geteld. Op die manier kunnen we met een opgeruimd gevoel aan de broedvogeltellingen beginnen. Het lijkt goed telweer te worden de komende dagen dus grijp je kans.

Column Kees Moeliker

21 februari

Kees Moeliker, conservator van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en met enige regelmaat op radio en tv te horen en te zien, is atlasteller en heeft in het voorjaarsnummer van Vogels, het tijdschrift van Vogelbescherming Nederland, een erg leuke column geschreven over het atlasproject. De moeite van het lezen waard! (zie pdf)

open PDF

Noteer alleen wat je telt

13 februari

Van verschillende tellers krijgen we signalen dat ze enige moeite hebben met het feit dat ze tijdens hun tellingen niet alle soorten waarnemen, waarvan ze weten dat er zitten. Het is misschien verleidelijk om er een soortje ‘bij te smokkelen’ of de telling te verlengen tot hij gevonden is. Sovon vraagt je dat NIET te doen. De punt- en kilometerhoktelling zijn qua tijd begrensd om te kunnen bepalen wat de trefkans is om een soort in leefgebied ‘x’ tegen te komen. Deze kansberekening wordt minder nauwkeurig wanneer ‘gesmokkeld’ wordt met de telresultaten. De aanvullende atlasbezoeken zijn er voor om de soortenlijst voor je atlasblok te completeren. Bovendien worden in de totaallijst ook de andere Sovon-tellingen en ‘losse’ waarnemingen uit o.a. waarneming.nl gepresenteerd. Noteer dus op je telformulieren wat je daadwerkelijk hebt geteld en niet wat je weet/denkt dat er zit.

Fotograferen voor de Atlas met ‘NL in Beeld’ – werkwijze vereenvoudigd!

12 februari

Sovon wil de atlasresultaten graag kunnen illustreren met landschapsfoto’s. Sinds een aantal jaren loopt het project ‘NL in beeld’ van de Stichting Saxifraga om heel Nederland te fotograferen op het middelpunt van alle kilometerhokken. De 5-minutentellingen voor de Vogelatlas vinden op dezelfde punten plaats. Saxifraga heeft een vereenvoudigde werkwijze beschreven voor Sovon-tellers. Deze is te vinden op www.nlinbeeld.org onder ‘meedoen’. Foto’s kunnen via www.wetransfer.com worden gestuurd worden aan saxifraga@planet.nl (dus NIET aan Sovon).

NL in beeld

Komend weekend goed (tel)weer verwacht

5 februari

De tweede telperiode van het winterseizoen is nog volop bezig. Hierbij een oproep aan alle tellers om de komende dagen het veld in te gaan om de wintertellingen af te ronden. Met een beetje mazzel komen de gevluchte overwinteraars van eerder deze winter nu wel op de lijst. Tegen het weekend is er beter weer beloofd, dus wellicht is dat het moment om de wintertellingen af te ronden. Met het zachter worden van het weer zullen ook de standvogels (uilen, lijsters, mezen en andere bosvogels) vocaler worden, en zijn dan waarschijnlijk makkelijker te tellen. Veel succes!

Referentiegegevens in teltotaaloverzicht

12 januari 2013

Op 10 januari 2013 zijn nieuwe functies onder de invoerknop zijn toegevoegd. In de FAQ-lijst is een nieuwe categorie aangemaakt met meer informatie over de soortenlijst en aantalsschattingen.

Referentiegegevens in teltotaaloverzicht uitgebreid
Onder de knop ‘bekijk totalen’ is een extra kolom gemaakt: waarneming.nl 09-11. Puur bedoeld als ‘prikkelende’ referentiegegevens. Het is natuurlijk de bedoeling dat je de aantalsschatting voor jouw blok baseert op je actuele waarnemingen en niet op deze ‘resultaten uit het verleden’.

Per soort detailinformatie over waarnemingen beschikbaar
Soorten die zijn waargenomen tijdens een van de atlastellingen staan als hyperlink weergegeven. Door op de soortnaam te klikken zie je precies welke waarnemer tijdens welke telling wat heeft waargenomen. Aanvullende waarnemingen kunnen afkomstig zijn uit extra km-hokbezoeken, atlasbezoeken of ‘losse’ waarnemingen.

Integratie databestanden actuele tellingen / waarnemingen
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de integratie van de gegevens van de lopende atlastellingen met andere bronnen zoals PTT, watervogeltelling en waarneming.nl / telmee.nl enz. Deze gegevens zijn uiterlijk 1 maart 2013 beschikbaar via de atlaswebsite t.b.v. de aantalsschattingen.

Nog twee weken te gaan in de eerste periode

3 januari 2013

Hoe loopt het veldwerk?

zie Sovon Actueel

Nieuw: instructiefilmpjes webinvoer

20 december

Voor hulp bij het invoeren van de tellingen staan er nu diverse instructiefilmpjes online onder ‘Informatie’, ‘Instructiefilmpjes webinvoer’.

Bereikbaarheid Vogelatlas tijdens de kerstperiode

20 december

De komende weken zullen vragen die binnenkomen op vogelatlas@sovon.nl tijdens werkdagen zo goed mogelijk beantwoord worden. Omdat het een vakantieperiode betreft kan het soms wat langer duren voor u een antwoord op uw vraag krijgt. Wij vragen daarvoor uw begrip. Namens het hele atlasteam wensen we iedereen heel fijne kerstdagen en een goed begin van 2013 toe!

Een kijkje in de eigen (en oude) gegevens

14 december

Een regelmatig bezoek aan deze site is aan te bevelen want met enige regelmaat zijn er updates. Vanaf nu is het bijvoorbeeld mogelijk om een kijkje te nemen in de wintervogelgegevens van de winteratlas (1978-1983) van je eigen atlasblok. Leuk (en nuttig!) om te weten wat er toen geteld werd in jouw atlasblok. Ook is het mogelijk om je eigen getelde aantallen per atlasblok/km-hok te bekijken. Ga na te zijn ingelogd naar ‘Invoeren’ en dan naar ‘bekijk totalen’ onder ‘wintervogels’.

eerst inloggen

Eerste telweekend voorbij

3 december

Afgelopen weekend zijn de atlastellingen dan echt van start gegaan. Bijna 100 enthousiastelingen zijn al op pad geweest om tijdens het mooie weer de eerste tellingen te verrichten. Inmiddels zijn ruim 400 tellingen ingevoerd, verdeeld over ruim 6300 records en 141 verschillende vogelsoorten. Zo zijn er nog tjiftjaffen gezien en zelfs nijlganzen met donsjongen. Verheugend is het groot aantal tellers dat de moeite heeft genomen om de 2x5 minutentelling uit te voeren. Een heel goed start van het atlasproject.

Nog één nachtje slapen

30 november

Na maanden van voorbereiding gaan de atlastellingen dan eindelijk van start. Vanaf 1 december gaan honderden atlastellers het veld in om hun eerste wintertellingen uit te voeren. Een zeer waardevolle (en leuke!) bezigheid die uiteindelijk zal resulteren in de nieuwe Atlas van de Nederlandse vogels met daarin de meest actuele vogelstand.

FAQ-pagina geüpdated

28 november

Heb jij al gekeken op de vernieuwde Frequently Asked Questions-pagina? De meest gestelde vragen en antwoorden netjes op een rij. Neem gerust een kijkje.

FAQ pagina

Prijswinnaars bekend

28 november

Op de zeer goed verlopen Landelijke Dag vielen enkele atlastellers in de prijzen. Robert Brunink uit Vriezenveen was de 1000e claimer van een atlasblok en ontving uit handen van Jouke Altenburg een pakketje met oude atlassen en een atlasshirt. Onder de 999 andere claimers hebben we nog eens vijf shirts verloot. De prijswinnaars zijn: Rien Weststrate, Gert Sleeuwenhoek, Alfred Pellemans, Meile Tamminga en Joost de Jong (JJNG23). Zij krijgen binnenkort een atlasshirt thuisgestuurd als ze hem niet hebben meegenomen op de LD.

Foto

Maak kennis met de webinvoer

20 november

Sinds vandaag kunt u alvast uitgebreid kennis maken met de webinvoer. Deze is uitgebreid getest, maar krijgt u tijdens het uitproberen een foutmelding, meldt dat dan via vogelatlas@sovon.nl. Dan zullen we het zo snel mogelijk aanpassen. U kunt bij het kennismaken met de webinvoer verschillende functionaliteiten uitproberen, zoals (fictieve) tellingen invoeren en verwijderen. Omdat u nu nog geen echte atlasdata invoert, zullen deze tellingen op 30 november weer verwijderd worden, zodat we op 1 december met een schone lei echt van start kunnen gaan. Overigens wordt er nog volop aan de site gewerkt en zal deze nog verder worden uitgebreid.

Atlas invoer

Handleiding Vogelatlas beschikbaar

20 november

Vanaf nu is de handleiding voor het veldwerk van de nieuwe vogelatlas als PDF (=link) beschikbaar. We raden alle (potentiële) atlastellers aan om de handleiding goed door te nemen alvorens het veld in te gaan. Mochten er na het lezen van de handleiding nog vragen zijn, raadpleeg dan vooral ook even de FAQ-pagina op www.vogelatlas.nl of kom naar de Atlasstand op de Landelijke Dag van 24 november a.s. in Nijmegen.

Handleiding

Wie heeft het 1000e atlasblok geclaimd?

19 november

Op de Landelijke Sovon-dag van zaterdag 24 nov. a.s. maken we bekend wie de 1000e claimer van een atlasblok was. Deze persoon zullen we tijdens de atlaslezing in de Zeiss-zaal (zaal 1) in het zonnetje zetten. Onder de andere claimers verloten we vijf atlasshirts. Wil je weten of jij een van de gelukkigen bent, kom dan naar de Landelijke Dag.

Landelijke dag

Ruim over de 1000

7 november

Een doelstelling was om op de Landelijke Sovon-dag van 24 november a.s. in Nijmegen (zie www.sovon.nl/landelijkedag) het 1000e atlasblok geclaimd te krijgen, maar inmiddels zijn we al dik over de 1000 blokken heen! Vooral ADC’s zijn nu flink aan het lobbyen in de regio en je ziet steeds meer plekjes bezet raken. Enkele regio’s zijn helaas nog akelig groen (delen van Friesland, Groningen, Drenthe, Zeeland en Limburg). Wonen daar geen vogelaars?

Kaart

Teller op 900

4 oktober

De teller van het aantal geclaimde atlasblokken staat inmiddels op de drempel van 900. Maar, met name voor delen van Friesland, Groningen, Brabant en Limburg zijn we nog op zoek naar tellers. Wil jij ook meedoen aan het atlasproject, claim dan snel je atlasblok.

Kaart

Eerste AtlasDC-dag een succes

24 september

Afgelopen zaterdag (22 sept) was de eerste bijeenkomst van de AtlasDC’s in Huize Wylerberg in Beek-Ubbergen. De AtlasDC’s vormen een onmisbare schakel tussen Sovon en de tellers. Zij zijn voor veel tellers straks het eerste aanspreekpunt in de regio. Bijna alle ADC’s waren aanwezig en het was een nuttig en levendig overleg.

P.s. Voor met name Groningen en de Grote Rivieren zijn we dringend op zoek naar ADC’s. Iets voor jou?

Kaart

Over de helft…

24 september

Zondagmiddag (23 sept jl.) is het 843e atlasblok geclaimd en daarmee zijn we over de helft heen van het totaal te claimen atlasblokken van 1685. Alweer een klein mijlpaaltje en we gaan hard op weg naar de 1000.

Claimkaart

Hard op weg naar de helft

11 september

Het claimen van atlasblokken voor de nieuwe Atlas van de Nederlandse vogels verloopt zeer voorspoedig. Van de 1685 Nederlandse atlasblokken zijn er t/m vandaag 758 geclaimd. We stomen op richting de helft. Nog geen atlasblok gereserveerd? Doe dat dan snel.

Claimen

Dutch Bird Fair levert mooi bedrag op voor de Atlas

6 september

Tijdens de Dutch Bird Fair van 25 en 26 aug. jl. konden bezoekers hun toegangskaart doneren aan een van de twee goede doelen. Het ene goede doel was de steenuil-vriendelijke drinkbak die door Stone is ontwikkeld, het andere goede doel was het atlasproject. Honderden mensen hebben hun toegangskaart in een van de daarvoor bestemde tonnen gegooid en daarmee twee euro per kaartje gedoneerd. Uiteindelijk zijn er hele mooie bedragen geschonken. De steenuilvriendeliijke drinkbak leverde bijna 3000 euro op en het atlasproject ruim 2000. Alle bezoekers en cameraNU bedankt voor de donaties!

zie foto

Ruim een derde van alle atlasblokken geclaimd

6 september

Van de 1685 te tellen blokken is inmiddels meer dan een derde geclaimd. Vandaag kwam de teller op 650 atlasblokken te staan. Daarmee is een mijlpaaltje gehaald. Tot 1 september konden de hoofdtellers die meededen aan de vorige atlas (2002) hun eigen blok met voorrang claimen. Daarna ging www.sovon.nl/vogelatlas officieel voor iedereen open en zijn enkele honderden atlasblokken extra geclaimd. De verdeling van de geclaimde atlasblokken is mooi verspreid over het land met een accent op het middelste deel. Zit er nog een atlasblokje van je gading bij? Claim hem dan nu. Waarnemers ontvangen in de eerste week van november een mailing met de benodigde informatie.

Zie de laatste stand in de legenda

Adopteer een atlasblok

16 augustus

De basis van het veldwerk vormt het onderzoek in atlasblokken. We vragen tellers om een of meerdere atlasblokken onder handen te nemen en daarvoor een volledige soortenlijst op te stellen, voor zowel het broedseizoen als de winterperiode (1 dec - 1 maart).

Claim je atlasblok

Haalt de Kuifleeuwerik het einde van de atlas?

16 augustus

In de jaren ’70 een algemene broedvogel in ons land, thans op het randje van uitsterven als broedvogel. Haalt hij het einde van de atlasperiode?

Bekijk de verspreidingskaart

Losse waarnemingen?

16 augustus

Geen tijd om een heel atlasblok onder je hoede te nemen? Losse waarnemingen zijn ook welkom. Dat kan via waarneming.nl

Ga naar waarneming.nl
Twitter mee via #vogelatlas